Rejoice logo
foto

Historie van het koor

het koor

Rejoice in 2015 in de Antwoordkerk

Opgericht: 22 januari 1990

Oprichting

Nadat enkele enthousiaste gemeenteleden hadden bedacht om een koor op te richten dat vlotte geestelijke liederen wilde gaan zingen, en geen vaste koorkleding wilden, werd al snel een onderkomen gevonden in de Antwoordkerk. Op 22 januari 1990 begon Rejoice daar de eerste repetitie en tot op heden vinden daar nog steeds de repetities plaats. Na hard repeteren onder de toenmalige dirigent Richard Vos kwam in medio september 1990 de eerste medewerking in de Deltakerk. In december van datzelfde jaar werd Rejoice gevraagd om mee te werken aan de Volkskerstzang in de sporthal in Hoogvliet. Naast Rejoice werkte ook het Shell mannenkoor en de christelijk muziekvereniging DES mee. Na een paar jaar vond er een dirigentenwisseling plaats, Richard Vos ging Rejoice verlaten Anne Vroone nam even zijn plaats in en kort daarna werd Arie de Korte dirigent van Rejoice. Na hard repeteren werd in 1995 ter gelegenheid van het eerste lustrum en muziekcassette opgenomen. Aan dit lustrum werkte het Zalmplaat kinderkoor o.l.v. Dick Baai en het koperensemble van DES mee.

1996

Gelukkig ging het koor mee met de tijd. Een jaar later bracht het koor samen met het jongenkoor ''Sola Fide'' uit Oldenbroek een kerst cd uit. ''Come let us adore him'' was de titel van deze cd, en deze cd werd tijdens een gezamenlijk concert in de Deltakerk gepresenteerd. Het was een mooi afsluiting van het jaar 1996. Ook in de jaren daarna zat Rejoice niet stil. Zo werden er koor- en zang- en orgelavonden georganiseerd. Daar werkten achtereenvolgens aan mee: het mannenkoor de IJselzangers uit Krimpen aan de IJssel o.l.v. Everhard Zwart en muziekvereniging Krooswijk uit Oud-Beijerland. Daarnaast werd Rejoice uitgenodigd om mee te werken aan het Schipperskerstfeest in de Rotterdamse Doelen. Buiten Rejoice werkte er nog diverse andere koren mee aan dit kerstconcert. Andre van Vliet begeleidde de koren met orgelspel. In 1999 werd Rejoice gevraagd om mee te werken aan een TV opname voor Nederland Zingt. Dit werd opgenomen in De Grote of Sint – Laurenskerk in Rotterdam. In datzelfde jaar organiseerde Rejoice samen met Rejoice uit Mijnsheerenland een concert voor Kosovo. Dit concert is tevens op cd gezet en de opbrengst was voor de slachtoffers in Kosovo.

2000

In 2000 bestond Rejoice 10 jaar en werd dus het tweede lustrumconcert gehouden. Voor deze gelegenheid werd de Vocalgroep Voisix uitgenodigd. Tevens werd de cd ''Nooit alleen'' uitgebracht en gepresenteerd. Dit was de tweede cd van Rejoice. Ook heeft Rejoice een avond georganiseerd voor drugsverslaafden van stichting ''De Hoop'' uit Dordrecht. Dit project heette ''Onderdak.'' De opbrengst van de collecte ging naar deze stichting. Sinds februari 2001 vond er een dirigentenwisseling plaats. Arie de Korte ging Rejoice verlaten. En sinds die tijd staat Rejoice onder enthousiaste leiding van Ingrid Luijten-Poort. In dit jaar was er lenteconcert m.m.v. het meisjeskoor Laudate Deum uit Sliedrecht o.l.v. Vincent van Dam. In augustus 2002 kwam Vincent van Dam als vaste begeleider bij Rejoice. In het jaar daarna werkte Rejoice mee aan de toen jaarlijkse terugkerende Volkskerstzang in de Rotterdamse Doelen. Daarna was er een herfstconcert waaraan meewerkten blazerskwartet con Sequenza uit Delft en het mannenkoor de IJsselzangers o.l.v. Everhard Zwart.

2005

Op 22 januari 2005 had Rejoice het derde lustrum. Hier werd bij stil gestaan tijdens de medewerking aan een eredienst. Rejoice werkte in dit jaar mee aan een concert bij de Slagsingers uit Barendrecht. Kees Alers begeleidde beide koren met dwarsfluit. Het jaar daarna werd Rejoice uitgenodigd om mee te werken aan een Passie- en Paassamenzang in Streefkerk. Daaraan werkten mee: christelijk gemengd koor de Lovende stemmen uit Streefkerk, Noortje van Middelkoop, panfluit en Martin Zonnenberg, orgel. In 2007 organiseerde Rejoice “koren in concert met Martin Zonnenberg”. Buiten Rejoice werkte ook de Slagsingers uit Barendrecht mee en het christelijk gemengd koor de Lovende stemmen uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam. In 2008 was er een concert met het Zuid Holland Koor uit Bergambacht o.l.v. Peter Boelen. Deze koren werden begeleid door Hendrie Westra op marimba. In december van dat jaar was er een kerstconcert in de Antwoordkerk van het Randstedelijk mannenkoor o.l.v. Arjan Breukhoven. De koren werden begeleid door Everhard Zwart, orgel. Ook Rejoice werd gevraagd om mee te werken aan dit concert. In 2009 ging Rejoice naar Bodegraven voor een concert met het Zuid Holland Koor. Daar werkten aan mee: Corné van der Giesen, panfluit en Lydia van Mourik, dwarsfluit. In dit jaar was er ook een korenavond waar aan Rejoice meewerkte in de Antwoordkerk in Hoogvliet. Verder werkte alle Hoogvlietse koren mee en Janneke Drost, klarinet en Henk-Jan Drost, trompet.

2010

In januari 2010 vierde Rejoice haar vierde lustrum. Het koor bestond toen 20 jaar. Voor dit speciale concert werd het trompettistenduo Arjan en Edith Post uitgenodigd. Zij begeleidden Rejoice op deze feestelijke avond bij diverse liederen. Tevens kregen de luisteraars ook enkele improvisaties van hen te horen. Ook begeleidde het duo de samenzang. Ook Vincent van Dam liet deze feestavond van zich horen door een orgelimprovisatie: Dank, dank nu alle God, mooi en zeer verrassend. In juni was het Lustrum-uitje naar Elspeet. In november van dit jaar organiseerde de protestantse kerk van Hoogvliet een koor- en samenzangavond in de Antwoordkerk waaraan Rejoice ook meewerkte. Het jaar werd afgesloten met een kerstconcert van muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Pernis en een medewerking op kerstmorgen in de Antwoordkerk. In februari 2011 begon Rejoice met en medewerking in de Dorpskerk in Hoogvliet en een medewerking in de Goede Herderkerk in Ridderkerk, dit laatste was een zangdienst. Maar het hoogtepunt kwam op 26 maart tijdens het LenteConcert. Tijdens dit concert werd stil gestaan bij het feit dat Ingrid Luijten-Poort 10 jaar dirigente was bij Rejoice. Halverwege werd dit concert onderbroken door twee bestuursleden die terug keken op 10 jaar dirigentschap van Ingrid. Na deze terugblik kreeg zij een cadeau aangeboden dat een dirigent, een violist en een zanger voorstelde. Voor dit concert was haar voormalig studiegenoot Noortje van Middelkoop, panfluit uitgenodigd. Noortje en de vaste begeleider van Rejoice, Vincent brachten samen nog een aantal muzikale intermezzo´s ten gehore.

2012

Het jaar 2012 begon alweer snel met een optreden in de Dorpskerk in Hoogvliet. Na deze medewerking stond het concert 2012 op het programma. Dit concert werd gehouden op 10 maart en kreeg als thema mee " Tot glorie van Uw naam". Aan dit concert werd meegewerkt door het muzikale echtpaar Henk-Jan en Janneke Drost. Zij begeleidden Rejoice op diverse instrumenten, zoals trompet en klarinet. Naast het begeleiden van Rejoice verzorgden zij een aantal muzikale intermezzo’s. Vincent van Dam verzorgde ook nu weer de samenzang. Ook nu was de algehele leiding in handen van Ingrid Luijten-Poort. Na dit concert stond er weer een medewerking op de agenda in Scheveningen. Na de zomervakantie waren er o.a. medewerkingen in de Maranathakerk in Rhoon en in het Delta Ziekenhuis. Het jaar 2012 werd afgesloten met de medewerking op kerstmorgen in de Antwoordkerk in Hoogvliet.

2013

2013 begon met een medewerking in Hoogvliet. Op 4 februari werkte Rejoice mee aan de Wereldkankerdag. Deze werd georganiseerd door de stichting ANKH, Inloophuis Hoogvliet. Bij terugkomst van de lampionnenoptocht werden de lopers door Rejoice toegezongen. In maart werkte Rejoice mee aan een Zangavond in het verzorgingstehuis Havenlicht in Pernis. Op 16 maart stond het jaarlijks concert van Rejoice op de agenda. Aan dit concert werkte het zangduo Marcel en Lydia Zimmer mee. Ook dit concert was weer een groot genoegen om met elkaar te mogen zingen. Na de vakantie werkte Rejoice mee aan de Startzondag in de Antwoordkerk in Hoogvliet. Het thema van deze dienst was ''MET HART EN ZIEL GELOVEN''. Hierna volgende diverse medewerkingen waaronder een dienst met en voor verstandelijk beperkten. Deze dienst werd gehouden in de Ontmoetingskerk in Spijkenisse. Kerstmorgen was weer de laatste medewerking van 2013. In 2014 had Rejoice ook weer diverse medewerkingen in Hoogvliet en omgeving. Op 5 april had Rejoice weer haar jaarlijkse concert. Aan dit concert werkte de bekende dwarsfluitist Kees Alers mee. Kees begeleidde Rejoice bij diverse liederen. Ook werden er een aantal instrumentale intermezzo’s gespeeld door Kees Alers en Vincent van Dam. In november werkte Rejoice mee aan een dienst voor verstandelijk beperkten in de Kern in Spijkenisse. 25 december, kerstmorgen, was weer de laatste medewerking van 2014.

2014

In 2014 had Rejoice ook weer diverse medewerkingen in Hoogvliet en omgeving. Op 5 april had Rejoice weer haar jaarlijkse concert. Aan dit concert werkte de bekende dwarsfluitist Kees Alers mee. Kees begeleidde Rejoice bij diverse liederen. Ook werden er een aantal instrumentale intermezzo’s gespeeld door Kees Alers en Vincent van Dam. In november werkte Rejoice mee aan een dienst voor verstandelijk beperkten in de Kern in Spijkenisse. 25 december, kerstmorgen, was weer de laatste medewerking van 2014

2015

2015 was voor Rejoice een bijzonder jaar, dit was ons Jubileumjaar. Dit begon in de eredienst van 25 januari. In deze dienst werd stilgestaan bij het feit dat Rejoice op 22 januari 1990 is opgericht. In deze dienst zongen wij o.a. het Jubileumlied dat speciaal voor Rejoice is gemaakt door Vincent van Dam. Na afloop van deze dienst kregen wij uit handen van de voorzitter van de kerkenraad een cadeaubon om muziek te kopen. Op 31 januari werd er voor de leden en partners een gezellige avond georganiseerd, ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan. In februari werkte Rejoice mee aan een zangavond in Woonzorgcentrum Siloam in Hoogvliet en begin maart in Verzorgingshuis Het Havenlicht in Pernis. Na hard studeren was het dan eindelijk zover, op 21 maart hadden wij ons Jubileumconcert. Aan dit concert werkte The Martin Mans Formation mee. Dit was een zeer bijzonder concert voor de leden van Rejoice. De Antwoordkerk was ook nu weer goed bezet. De beiden koren zongen diverse liederen uit hun eigen repertoire. Daarnaast zongen de twee koren ook diverse liederen gezamenlijk. De koren werden begeleid door Vincent van Dam, piano en Martin Mans, orgel. Ingrid Luijten-Poort had de algehele leiding van ons Jubileumconcert. De orgelsolo’s van Martin Mans en de intermezzo van Vincent van Dam en Martin Mans waren hartverwarmend. Wij denken dat wij met elkaar terug mogen kijken op een mooi Jubileumconcert. Op 5 april (paasmorgen) was weer de volgende medewerking. Op 26 september was het kooruitje. De Jubileumcommissie had een fietspuzzeltocht georganiseerd. Onder mooie weersomstandigheden werd er exact 25 kilometer weggetrapt. Met onderweg een versnapering en een drankje. ‘s Avonds zijn we met elkaar gaan eten bij Sense of China. Ook dit was weer erg gezellig. Na de vakanties werd er ook gestart met de voorbereiding van het tweede concert van Rejoice. Dit was een Kerstconcert. Aan dit concert werkte het Christelijk Jeugdkoor "JOY " uit Streefkerk mee, o.l.v. Vincent van Dam. De koren werden begeleid door Kees de Bruin op piano. Robin Jansen van Galen begeleidde Rejoice en de samenzang met trompet. Het muzikale intermezzo van Vincent van Dam (orgel), Kees de Bruin (piano) was zeer verrassend. Ook dit concert stond weer onder algehele leiding van Ingrid Luijten-Poort. Tussen de voorbereiding van het Kerstconcert door werkte Rejoice mee aan de erediensten in Adriaen Janszkerk Rotterdam – IJsselmonde en in de Antwoordkerk in Hoogvliet. 2015 werd afgesloten met een medewerking in de Kerstnachtdienst in Poortugaal, en op kerstmorgen in de Antwoordkerk. Wij als leden van Rejoice kijken met veel plezier terug op ons Jubileumjaar.

2016

2016 begon met een medewerking op 24 januari in de Antwoordkerk, dit was een doopdienst. Op 14 februari werkte Rejoice mee aan een gezinsdienst in de Dorpskerk in Rhoon. Tussen de medewerkingen door werd er hard gewerkt/gerepeteerd aan de nieuwe liederen voor het Voorjaarsconcert van 16 april. Aan dit concert werd mee gewerkt door Hendrie Westra, marimba. Na het Voorjaarsconcert waren er medewerkingen op 1 mei in het Delta ziekenhuis in Poortugaal, 15 mei met Pinksteren in de Antwoordkerk. Op 22 mei werkten wij mee aan een Sing-in in de Ontmoetingskerk in Spijkenisse. Ook in september waren er twee medewerkingen. Te weten, 4 september de Startzondag in de Antwoordkerk, 18 september in de Nederlands Hervormde kerk in Pernis. Daarna volgde er een medewerking op 9 oktober in de Dorpskerk in Hoogvliet. Op 24 oktober was er een bijzondere repetitieavond. Deze avond was er zangworkshop deze werd geven door: Caspar de Jonge. Onder tussen waren wij ook weer begonnen aan het kerstrepertoire. Want 17 december organiseerde Rejoice i.s.m. de Protestantse Kerk van Hoogvliet een Kerstzangavond in de Antwoordkerk. Op 25 december werd ook dit jaar weer afgesloten met een medewerking op Kerstmorgen in de Antwoordkerk.

2017

Het jaar 2017 begon in januari met een medewerking in de Antwoordkerk, dit was een gezinsdienst, georganiseerd door de Jeugdcommissie. Hierna werkte Rejoice mee bij de samenleefavond voor de bewoners in Siloam, Hoogvliet. Paul Sonneveld begeleidde Rejoice deze avond. Op 12 maart was er een medewerking in Spijkenisse. Dit was een dienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Intussen werd er hard gerepeteerd voor het jaarlijks voorjaarsconcert, dit was een uitwisselingsconcert met het Interkerkelijk Koor Rejoice uit Zuidland. Dit waren twee geslaagde concerten. De twee koren zongen diverse liederen uit hun eigen repertoire en zongen diverse liederen gezamenlijk. Vincent van Dam en Flip Markwat verzorgden het muzikale intermezzo. Na het concert volgde nog de medewerkingen. Het jaar 2017 werd afgesloten met een medewerking in de Kerstnachtdienst.

2018

Omdat de Antwoordkerk in 2018 zou gaan sluiten was de eerste medewerking op 20 januari. Dit was een zangavond van de koren die verbonden waren aan de Antwoordkerk. Op 11 maart werkte wij mee aan een dienst in De Kern in Spijkenisse. Dit was een dienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking. Op 12 maart en 24 september was Rineke de Wit uitgenodigd voor een Workshop. Zij leerde ons diverse zangtechnieken. Op 21 april werkte Rineke mee aan het concert van Rejoice. Rineke is tevens soliste (sopraan) en speelt hobo. Zij zong op het concert een aantal solo’s. Deze werden op piano begeleid door Vincent van Dam. Dit was het laatste concert van Rejoice in de Antwoordkerk. De concerten zullen vanaf 2019 worden voortgezet in de Dorpskerk in Hoogvliet. Na het concert was de eerstvolgende medewerking op 20 mei, Pinksteren. Op 30 mei werkte Rejoice mee aan een samenlevingsavond in Siloam in Hoogvliet. Rejoice zong daar diverse liederen, Paul Sonneveld begeleidde deze avond Rejoice. Voor de zomerstop hadden wij nog twee medewerkingen. Op 1 juli Delta Psychiatrisch centrum in Poortugaal, en op 8 juli in de Antwoordkerk.

Op 3 september werd er weer begonnen met de eerste repetitie, maar dan in de verbouwde Dorpskerk. Op 24 oktober weer onze eerste medewerking na de vakanties. Op 7 december werkte wij mee aan het adventsconcert in Krimpen a/d Lek. Dit was i.s.m. het Mannenensemble Maranatha o.l.v.: Willem Nijhof. Naast Rejoice werkte ook het kinderkoor de Regenboog mee o.l.v. Hidde Zwart, Carina Bossenbroek panfluit. De koren werden begeleid op piano door Vincent van Dam en op orgel door Piet de Vries. Het jaar 2018 werd afgesloten met een medewerking op kerstavond en kerstmorgen in de Dorpskerk in Hoogvliet.

De toekomst

Het koor heeft dus veel georganiseerd en het koor zal ook blijven organiseren, uitvoeren en meewerken aan diverse projecten, diensten en aan andere uitvoeringen.

www.rejoicehoogvliet.com | Disclaimer | Sitemap